Công ty dịch vụ vệ sinh ghi nhận thông tin mới gần đây về các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường ở khu vực sông Hương. Sau khi được thông tin, cơ quan chức năng Huế đã tạm giữ phương tiện ...